Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ(26/01/2018)

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 79/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :