Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật và xây dựng Việt Nam(21/11/2016)

Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 409/GCN-BXD về việcCông ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :