Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà - Trung tâm thí nghiệm xây dựng Sông Đà(01/06/2018)

Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 316/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà - Trung tâm thí nghiệm xây dựng Sông Đà đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :