Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH thí nghiệm và kiểm định công trình NDT(24/11/2016)

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 511/GCN-BXD về việcCông ty TNHH thí nghiệm và kiểm định công trình NDT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :