Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và kỹ thuật An Phát(07/02/2017)

Ngày 01/12/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 537/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kỹ thuật An Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :