Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH địa kỹ thuật nền móng công trình GEOK24(10/02/2017)

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 25/GCN-BXD về việc Công ty TNHH địa kỹ thuật nền móng công trình GEOK24 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :