Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình (Sở Xây dựng Hải Phòng)(18/03/2019)

Ngày 15/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 185/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình (Sở Xây dựng Hải Phòng) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :