Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng - USCO(27/03/2019)

Ngày 26/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 236/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng – USCO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :