Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Giao thông 2(29/08/2018)

Ngày 23/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 561/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Giao thông 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :