Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam(22/11/2016)

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 504/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần tư vấn kiểm định khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :