Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật và tư vấn xây dựng Hoàng Vinh(29/03/2019)

Ngày 29/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 251/GCN-BXD về việc Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật và tư vấn xây dựng Hoàng Vinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :