Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH thí nghiệm vật liệu và xây dựng Văn Minh(09/02/2018)

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 116/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thí nghiệm vật liệu và xây dựng Văn Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :