Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao Thông Gia Lai(04/04/2019)

Ngày 04/04/2019 Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 283/GCN-BXD về việc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao Thông Gia Lai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :