Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Lộc(29/08/2018)

Ngày 29/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 576/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Lộc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :