Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần địa kỹ thuật xây dựng QTNC(03/10/2017)

Ngày 13/09/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 491/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần địa kỹ thuật xây dựng QTNC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :