Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Trường Đại học xây dựng Miền Trung(22/11/2016)

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 468/GCN-BXD về việcTrường Đại học xây dựng Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :