Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại An Dũng(07/11/2017)

Ngày 05/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 547/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại An Dũng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :