Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lưu Gia(18/10/2018)

Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 668/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lưu Gia đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :