Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng, địa kỹ thuật & kiểm định Phan Hoàng Lam(07/11/2017)

Ngày 25/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 600/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng, địa kỹ thuật & kiểm định Phan Hoàng Lam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :