Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Việt Nhật(22/11/2016)

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 510/GCN-BXD về việcCông ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Việt Nhật đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :