Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai - Chi nhánh Miền Nam(26/09/2018)

 Ngày 24/09/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 621/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai - Chi nhánh Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :