Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng ACC Việt Nam(07/02/2017)

Ngày 01/12/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 536/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng ACC Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :