Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế COMATEC(25/05/2018)

Ngày 25/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 310/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế COMATEC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :