Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên (Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên)(23/04/2019)

Ngày 23/04/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 366/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên (Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :