Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn và Kiểm định xây dựng Hiệp Hòa Phát(28/06/2018)

Ngày 27/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 400/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Tư vấn và Kiểm định xây dựng Hiệp Hòa Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :