Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP(30/10/2018)

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 719/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :