Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Bình(10/02/2017)

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 24/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :