Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Thiên Phúc(12/11/2018)

Ngày 09/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 752/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Thiên Phúc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :