Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hải Kim(07/05/2019)

Ngày 04/05/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 413/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hải Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :