Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng & thương mại Trần Vũ(06/04/2017)

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 145/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng & thương mại Trần Vũ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :