Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn khoa học công nghệ và kiểm định xây dựng(07/08/2018)

Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 494/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn khoa học công nghệ và kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :