Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH MTV Xây dựng LEVELTEST(05/05/2017)

Ngày 20/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 181/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Xây dựng LEVELTEST đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :