Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần SDC(02/01/2019)

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 847/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần SDC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :