Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Gia Lê(23/11/2018)

Ngày 22/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 800/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Gia Lê đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :