Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm giám định chất lượng xây dựng(02/01/2019)

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 846/GCN-BXD về việc Trung tâm giám định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :