Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tây Á(15/05/2019)

Ngày 15/05/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 465/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tây Á đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :