Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 13.002 thuộc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường GCE(16/02/2024)

Ngày 30/01/2024, Sở Xây dựng Cần Thơ đã có Giấy chứng nhận số 327/GCN-SXD về việc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường GCE đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :