Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 58.018 thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền Móng Sài Gòn(05/07/2024)

Ngày 28/06/2024, Sở Xây dựng Hồ Chí Minh đã có Giấy chứng nhận số 54/GCN-SXD về việc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền Móng Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :