Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1912 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư thương mại Tín Phát(07/10/2022)

Ngày 06/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 297/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư thương mại Tín Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :