Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 24.027 thuộc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bảo Kiêm(05/03/2024)

Ngày 04/03/2024, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Giấy chứng nhận số 08/GCN-SXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bảo Kiêm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :