Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 942 thuộc Công ty cổ phần Tư vấn - xây dựng Trường Thành(25/08/2023)

Ngày 24/08/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 280/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Tư vấn - xây dựng Trường Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :