Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 367 thuộc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4(12/10/2021)

Ngày 11/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 204/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :