Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 837 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ Đại Lợi(13/07/2022)

Ngày 12/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 203/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ Đại Lợi đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...4567...183>>
Tìm theo ngày :