Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần XTEST Hà Nội(07/12/2020)

Ngày 04/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 280/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần XTEST Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...142>>
Tìm theo ngày :