Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 332 thuộc Xí nghiệp khảo sát Tổng hợp Miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2(21/06/2022)

Ngày 20/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 177/GCN-BXD về việc Xí nghiệp khảo sát Tổng hợp Miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...180>>
Tìm theo ngày :