Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 01.002 thuộc Công ty TNHH Kiểm định Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Xuân Trường AG(16/05/2024)

Ngày 21/12/2023, Sở Xây dựng An Giang đã cấp mới Giấy chứng nhận số 4903/GCN-SXD về việc Công ty TNHH Kiểm định Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Xuân Trường AG đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...222>>
Tìm theo ngày :