Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 533 thuộc Công ty cổ phần tư vấn khoa học công nghệ và kiểm định xây dựng(20/06/2023)

Ngày 19/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 226/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn khoa học công nghệ và kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...215>>
Tìm theo ngày :