Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 622 thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Việt Cường(14/06/2021)

Ngày 11/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 109/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Việt Cường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...152>>
Tìm theo ngày :