Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1787 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Mạnh Hải(03/07/2023)

Ngày 30/6/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 262/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Mạnh Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :