Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tây Bắc(16/12/2020)

Ngày 15/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 298/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tây Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :