Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1818 thuộc Công ty CP Tư vấn xây dựng và thương mại B&D(20/06/2023)

Ngày 19/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 234/GCN-BXD về việc Công ty CP Tư vấn xây dựng và thương mại B&D đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :