Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1277 thuộc Công ty Cổ phần An Lạc Tiến(29/06/2023)

Ngày 28/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 251/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần An Lạc Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :