Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1574 thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Giao thông Công trình Lam Sơn(03/07/2023)

Ngày 30/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 264/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Giao thông Công trình Lam Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :