Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Long Thành(12/09/2016)

Ngày 08/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 365/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Long Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :