Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1777 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đại Phong(03/07/2023)

Ngày 30/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 259/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đại Phong đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :