Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 887 thuộc Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế và xây dựng USCO(03/07/2023)

Ngày 30/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 267/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế và xây dựng USCO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :