Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng(12/01/2021)

Ngày 11/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 07/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :