Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và kiểm định Hải Vân Đà Nẵng(03/10/2017)

Ngày 11/09/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 475/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và kiểm định Hải Vân Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :