Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty CP Kiểm định và Tư vấn xây dựng Hoàng Thịnh Phát(18/07/2018)

Ngày 17/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 464/GCN-BXD về việc Công ty CP Kiểm định và Tư vấn xây dựng Hoàng Thịnh Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :