Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4(22/11/2016)

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 469/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :