Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định, xây dựng và thương mại 678.(22/11/2016)

Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 446/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần tư vấn kiểm định, xây dựng và thương mại 678 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :