Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định(26/01/2018)

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 80/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :