Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 378 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và kiểm định XD 378(05/07/2023)

Ngày 04/07/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 271/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và kiểm định XD 378 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :