Góp ý đơn giản hóa TTHC, lợi ích của chính người dân(12/06/2010)

Hiện trên 5.000 TTHC trong bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đã được hoàn tất dự thảo phương án đơn giản hóa. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tích cực tham gia rà soát TTHC liên quan đến hoạt động của DN và người dân.

Tìm theo ngày :