Về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa TTHC trong xây dựng(21/11/2011)

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa thru tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các Nghị định của Chính phủ.

Tìm theo ngày :