Hệ thống hóa các TTHC liên quan đến thông tin công dân(28/01/2015)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành tiến hành rà soát, hệ thống hóa các TTHC có liên quan đến thông tin công dân trong năm 2015 để năm 2016 tổ chức thực hiện.

Tìm theo ngày :