Bước đột phá trong cải cách hành chính công tại cửa khẩu(01/03/2019)

Một trong mười sự kiện Biên phòng nổi bật năm 2018 chính là công tác cải cách hành chính tại cửa khẩu, cảng biển. Những biện pháp đột phá trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) đã tạo thuận lợi, thông thoáng, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động lưu thông xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK), tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tìm theo ngày :