Tập trung khắc phục khó khăn trong 'phát triển công dân số'(04/07/2023)

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06 của thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, toàn Thành phố Hà Nội đã thu nhận 4.676.483 trường hợp cấp định danh điện tử (đạt 75,2%), đã kích hoạt tài khoản định danh mức 1 và mức 2 là 2.380.703 trường hợp (đạt 38,3%).

Tìm theo ngày :