Hoàn thành thực thi đơn giản hóa TTHC trước 30/6/2011(28/04/2011)

Đến nay, Chính phủ đã thông qua 25 Nghị quyết đơn giảnhóa gần 5.000 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa 24 Bộ, ngành. Ngày 26/4, Thủ tướng yêu cầucác Bộ, cơ quan ngang Bộcùng Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảohiểm xã hội Việt Nam phải đẩy nhanh tiến độ thực thi các Nghị quyết này,bảo đảm hoàn thành trước 30/6/2011.

Tìm theo ngày :