Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.(03/02/2012)

Ngày 16/01/2012, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 42/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới về công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau :

Tìm theo ngày :