Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng(06/01/2017)

Ngày 28/12/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định 1367/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :