Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính(30/03/2022)

Từ nay đến cuối năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC, đơn giản hóa các TTHC.

<<1...3456...90>>
Tìm theo ngày :