Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính(15/04/2022)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra chỉ tiêu: Hằng năm giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính (PAPI). Để đạt được các chỉ tiêu này cần có sự đóng góp không nhỏ của công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Tìm theo ngày :