Công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính trên bảng điều khiển kỹ thuật số(25/01/2024)

Hà Nội sẽ có Dashboad (bảng điều khiển kỹ thuật số) hiển thị theo thời gian thực kết quả chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp các TTHC với 11 trường thông tin hữu ích.

Tìm theo ngày :