Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến(18/05/2022)

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tìm theo ngày :