Hà Nội: Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai(10/08/2023)

Ngày 8/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3974/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày :