Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng(21/07/2011)

Ngày 20/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết địnhvề việc công thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng: “Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”. (Có nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

Tìm theo ngày :