Đẩy mạnh cải cách TTHC trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất(11/06/2014)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Tìm theo ngày :