Yêu cầu Bộ Xây dựng cắt giảm thời gian cấp phép(15/08/2014)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải cắt giảm ít nhất 1/3 thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng trong năm 2015.

Tìm theo ngày :