Đà Nẵng: Bài học thành công trong cải cách hành chính(08/11/2015)

Qua quá trình thực hiện cải cách hành chính (CCHC), TP. Đà Nẵng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm có ảnh hưởng quyết định đến thành công của công tác này.

Tìm theo ngày :