Hệ thống cấp phép xây dựng trực tuyến(10/11/2016)

Các tổ chức, cá nhân xin cấp phép xây dựng trực tuyến đề nghị truy cập tại website: http://capphep.xaydung.gov.vn.

1
Tìm theo ngày :