Nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện(16/10/2020)

Ngày 15/10/2020, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long làm Chủ tịch Hội đồng.

Tìm theo ngày :