Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng tro bay Nhà máy nhiệt điện Suralaya Indonesia làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Holcim Việt Nam.(16/01/2009)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Đoàn. Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Vật liệu xây dựng.Địa chỉ tài liệu: KQNC.1112.Thư viện KHCN-Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :