Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện(20/11/2020)

Ngày 19/11/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu về nhà ở xã hội và khả năng chi trả với từng nhóm đối tượng tại khu vực đô thị theo quy định của Luật Nhà ở”, do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Ông Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 18/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện - TCVN “Gia cường nền móng nhà - Yêu cầu kỹ thuật chung”; TCVN “Nguyên tắc kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ nhà và công trình xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long -Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp.
  • Ngày 16/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện, gồm “Nghiên cứu xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn cho hệ giàn giáo, cốp pha, thanh, cột chống tổ hợp sử dụng trong xây dựng”, “Nghiên cứu xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 12/11/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, gồm TCVN “Kiểm toán năng lượng: Phần 2: Toà nhà” và TCVN “Đặc trưng nhiệt trong môi trường tòa nhà - Xác định lưu lượng không khí trong các hệ thống kỹ thuật tòa nhà bằng các phương pháp đo hiện trường”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 2/11/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, bao gồm xây dựng các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Yêu cầu an toàn giàn giáo”, “Sàn nâng di động xây dựng - Thiết kế, tính toán, yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm”, “Cột chống kiểu ống lồng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế”. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/10/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN “Bộ tiêu chuẩn đèn LED đối với công trình công cộng” mã số RD 17-18 do Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) thực hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng – Ths. Nguyễn Công Thịnh (Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Xây dựng), chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 23/10/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam”. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 22/10/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng nội bảo dưỡng để giảm co ngót và nứt kết cấu bê tông cường độ cao trong công trình xây dựng ở Việt Nam” - mã số RD 43-18 do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng - TS Nguyễn Quang Hiệp (Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng), chủ trì cuộc họp. 

  • Ngày 21/10/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng danh mục hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam” do nhóm nghiên cứu Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 19/10/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ ảnh 360o trong lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị ở Việt Nam” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam thực hiện. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 14/10/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng tài liệu áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng”, mã số đề tài RD 88-18, do Viện Kinh tế Xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tìm theo ngày :